0989.40.99.11
Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
lienhe@datthainguyen.info

Thành phố Phổ Yên

Vào ngày 10/4/2022, Nghị quyết số 469 NQ-UBTVQH15 ngày 15/2/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành phố Phổ Yên sẽ chính thức có hiệu lực. Đây là niềm vui, niềm tự hào lớn của Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Phổ Yên trong những tháng đầu của năm 2022, tạo khí thế cũng như quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương đã đề ra.