Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn T.X Phổ Yên ước đạt trên 112 nghìn tỷ đồng (tăng 10% so cùng kỳ năm 2018), trong đó, phần Thị xã quản lý ước đạt 915 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ). Các sản phẩm tăng chủ yếu gồm: sữa, dụng cụ y tế, hàng may mặc; gia công cơ khí; linh kiện điện tử; gạch ngói; đồ mộc mỹ nghệ…

Công nghiệp phổ Yên

Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 675 nghìn tỷ đồng, hiện nay, Thị xã đang tập trung thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề hiện có; hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với quy mô sản xuất…

☎️ Liên hệ iMessage, Zalo: 0989409911 để nhận thông tin chi tiết về vị trí, giá bán và chương trình ưu đãi mới nhất của tất cả bất động sản.